Similar Jobs

View More

Technick podpora a prodej logistick ho syst mu Pramet Prolog

This job is no longer active. View similar jobs.

POST DATE 8/30/2016
END DATE 10/18/2016

DiversityWorking Nationwide

Location
Nationwide
AJE Ref #
576024193
Job Classification
Full Time
Job Type
Regular
Company Ref #
7243831

JOB DESCRIPTION

Spole nost Pramet Tools, len skupiny Sandvik, hleda vhodn kandidaty na poziciTechnicka podpora a prodej logistickho systmu Pramet PrologNapl prace:- aktivni nabizeni logistickho systmu Pramet ProLog (PRAMET ProLog je automatický výdajový, logistický a skladový systm)
-zavad ni systmu u zakaznik (v ramci skupiny Dormer Pramet, i mimo R)-instalace a udr ba za izeni u zakaznik a proškoleni u ivatel-zajiš ovani poprodejniho servisu a poradenstvi pro Pramet ProLog-zpracovani nabidek - technick ešeni s cenovou nabidkou-komunikace se zakazniky a s dodavatelem systmu-spoluprace na marketingov strategiiPo adavky:-SŠ - nejlpe technickho zam eni-znalost anglickho jazyka na komunikativni urovni podminkou-u ivatelska znalost PC - MS Office-zakladni IT znalosti - provad ni instalaci SW-dobr komunika ni, prezenta ni a organiza ni schopnosti, manualni zru nost-asova flexibilita, samostatnost, spolehlivost-P skupiny B, ochota cestovatNabizime:-samostatnou a tv r i praci se zazemim prosperujici a perspektivni nadnarodni spole nosti-kontakty a spolupraci se zahrani nimi kolegy-technick vybaveni a zaškoleni, vzd lavani v souladu s osobnimi i podnikovými pot ebami-mo nost vyu iti profesnich v domosti a dalši odborný rozvoj-mo nosti a p ile itosti k cestovani-benefity v souladu s podnikovými pravidly-smlouvu na dobu ur itou (s mo nosti prodlou eni na dobu neur itou)Pracovni umist ni:
ŠumperkTermin nastupu:
Ihned nebo po vzajemn domluvJak se p ihlasit:
Pokud Vas naše nabidka oslovila, vypl te, prosim, online p ihlašku prost ednictvim tla itka „Apply for this job', p ipadn zašlete sv j profesni ivotopis na e-mailovou adresu Personalniho servisniho centra hrservices.europe.czech@sandvik.com.Uzav rka p ihlašek:
16.9.2016 islo pracovni pozice:
346658Pramet Tools pat i mezi nejvýznamn jši zam stnavatele na Šumpersku a od roku 2014 p sobi pod obchodni zna kou Dormer Pramet. Spole nost se zabýva vývojem, výrobou a prodejem monolitnich rota nich nastroj a ezných nastroj s vym nitelnými b itovými desti kami ze slinutých karbid . Ve svm oboru spole nost zaujima vedouci postaveni na trhu, ma 3 výrobni jednotky, 30 p imých obchodnich zastoupeni, 5 trninkových center a pokrýva svými aktivitami p es 100 zemi po celm sv t . Ve spole nosti Pramet Tools v Šumperku pracuje p es 600 zam stnanc . Hlavnim cilem spole nosti je prost ednictvim komplexniho výrobniho programu a adou praktických, snadno dostupných slu eb poskytnout zakaznik m ucelena, jednoducha a všestranna ešeni a být jim dlouhodobým a spolehlivým partnerem..