September 12, 2016

Development engineer

DiversityWorking - Nationwide

View Job Summary View Job Summary
 • Company
  DiversityWorking DiversityWorking
 • Location
  Nationwide
 • Job Type
  Regular
 • Job Classification
  Full Time
 • Company Ref #
  7285283
 • AJE Ref #
  576153491
 • Number of Positions
  1

Job Description

Pramet Tools, s. r. o., Šumperk, len skupiny Sandvik AB, hleda vhodn kandidaty na pozici Vývojový in enýr
obor Obrab ni
Napl prace:- aplikovaný výzkum a vývoj nových výrobk v oblasti obrab ni slinutými karbidy
- samostatn izeni vývojových projekt- vývoj a zavad ni nových výrobk do praxe
- spoluprace s technology p i vývoji nových technologických postupPo adovan schopnosti a kvalifikace:-VŠ, fakulta strojni, obor obrab ni
-vhodn i pro absolventy doktorandskho studia
-zkušenosti s p ipravou a izenim projekt-znalost sortimentu Dormer Pramet výhodou
-praktick zkušenosti ve frzovani/vrtani výhodou
-znalost anglickho jazyka na komunikativni urovni
-znalost PC - MS Officena pokro il urovni
-schopnost samostatn koncep ni prace
-ochota spolupracovat a vzd lavat se Nabizime:- samostatnou a tv r i praci se zazemim prosperujici a perspektivni nadnarodni spole nosti
- kontakty a spolupraci se zahrani nimi kolegy
- technick vybaveni a zaškoleni- mo nost vyu iti profesnich v domosti a dalši odborný rozvoj
- podminky k profesnimu r stu
- benefity v souladu s podnikovými pravidly
- pracovni smlouva na dobu ur itou (s mo nosti prodlou eni na dobu neur itou) Pracovni umist ni:

Šumperk
Termin nastupu:

1.10.2016 p ipadn dle vzajemn domluvy
Jak se p ihlasit:

Pokud Vas naše nabidka oslovila, vypl te, prosim, online p ihlašku prost ednictvim tla itka „Apply for this job', p ipadn zašlete sv j profesni ivotopis na e-mailovou adresu Personalniho servisniho centra hrservices.europe.czech@sandvik.com.
Uzav rka p ihlašek:
31.8.2016
islo pracovni pozice:
346524.

Advertisement