Similar Jobs

View More

Development engineer

This job is no longer active. View similar jobs.

POST DATE 9/12/2016
END DATE 12/2/2016

DiversityWorking Nationwide

Location
Nationwide
AJE Ref #
576153491
Job Classification
Full Time
Job Type
Regular
Company Ref #
7285283

JOB DESCRIPTION

Pramet Tools, s. r. o., Šumperk, len skupiny Sandvik AB, hleda vhodn kandidaty na pozici Vývojový in enýr
obor Obrab ni
Napl prace:- aplikovaný výzkum a vývoj nových výrobk v oblasti obrab ni slinutými karbidy
- samostatn izeni vývojových projekt- vývoj a zavad ni nových výrobk do praxe
- spoluprace s technology p i vývoji nových technologických postupPo adovan schopnosti a kvalifikace:-VŠ, fakulta strojni, obor obrab ni
-vhodn i pro absolventy doktorandskho studia
-zkušenosti s p ipravou a izenim projekt-znalost sortimentu Dormer Pramet výhodou
-praktick zkušenosti ve frzovani/vrtani výhodou
-znalost anglickho jazyka na komunikativni urovni
-znalost PC - MS Officena pokro il urovni
-schopnost samostatn koncep ni prace
-ochota spolupracovat a vzd lavat se Nabizime:- samostatnou a tv r i praci se zazemim prosperujici a perspektivni nadnarodni spole nosti
- kontakty a spolupraci se zahrani nimi kolegy
- technick vybaveni a zaškoleni- mo nost vyu iti profesnich v domosti a dalši odborný rozvoj
- podminky k profesnimu r stu
- benefity v souladu s podnikovými pravidly
- pracovni smlouva na dobu ur itou (s mo nosti prodlou eni na dobu neur itou) Pracovni umist ni:

Šumperk
Termin nastupu:

1.10.2016 p ipadn dle vzajemn domluvy
Jak se p ihlasit:

Pokud Vas naše nabidka oslovila, vypl te, prosim, online p ihlašku prost ednictvim tla itka „Apply for this job', p ipadn zašlete sv j profesni ivotopis na e-mailovou adresu Personalniho servisniho centra hrservices.europe.czech@sandvik.com.
Uzav rka p ihlašek:
31.8.2016
islo pracovni pozice:
346524.