V vojov in en r

This job is no longer active. View similar jobs.

POST DATE 9/12/2016
END DATE 10/18/2016

DiversityWorking Nationwide

Location
Nationwide
AJE Ref #
576153492
Job Classification
Full Time
Job Type
Regular
Company Ref #
7285282

JOB DESCRIPTION

Pramet Tools, s. r. o., Šumperk, len skupiny Sandvik AB, hleda vhodn kandidaty na pozici
Vývojový in enýr
Výzkum a vývoj - skupina material a nových technologii
Napl prace:- rozvoj technologie chemick depozice z plynn faze - CVD
- vývoj a zavad ni nových ezných material ze slinutých karbid do praxe
- samostatn izeni vývojových projekt- spoluprace s technology p i vývoji nových technologických postupPo adovan schopnosti a kvalifikace:-VŠ vzd lani v oblasti materialových v d, p ip. chemickho zam eni
-vhodn i pro absolventy i studenty doktorskho studia
-zkušenosti s p ipravou a izenim projekt výhodou
-znalost sortimentu Dormer Pramet výhodou
-velmi dobra znalost anglickho jazyka na komunikativni urovni
-znalost PC - MS Officena u ivatelsk urovni
-schopnost samostatn koncep ni prace, flexibilita a kreativni myšleni
-ochota spolupracovat a vzd lavat se
Nabizime:- samostatnou a tv r i praci se zazemim prosperujici a perspektivni nadnarodni spole nosti
- kontakty a spolupraci se zahrani nimi kolegy
- technick vybaveni a zaškoleni- mo nost vyu iti profesnich v domosti a dalši odborný rozvoj
- podminky k profesnimu r stu
- benefity v souladu s podnikovými pravidly
- pracovni smlouvu na dobu ur itou )s mo nosti prodlou eni na dobu neur itou)
Pracovni umist ni:

Šumperk
Termin nastupu:

Ihned nebo dle vzajemn dohody
Jak se p ihlasit:

Pokud Vas naše nabidka oslovila, vypl te, prosim, online p ihlašku prost ednictvim tla itka „Apply for this job', p ipadn zašlete sv j profesni ivotopis na e-mailovou adresu Personalniho servisniho centra hrservices.europe.czech@sandvik.com.
Uzav rka p ihlašek:
31.8.2016
islo pracovni pozice:
346582.